ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OFFISEDIA

Με εμπειρία 30 και πλέον ετών στην κατασκευή καθισμάτων και στον εξοπλισμό χώρων εργασίας και εκπαίδευσης, παράγουμε καθίσματα γραφείου, αμφιθεάτρου, μέσων μαζικής μεταφοράς, συνεδριακών χώρων και αντιπροσωπεύουμε μεγάλους ευρωπαϊκούς οίκους παραγωγής επίπλων γραφείου.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Να δημιουργούμε προϊόντα χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον

ΣΚΟΠΟΣ  

Ευχαριστημένοι και ξεκούραστοι άνθρωποι που εργάζονται δημιουργικά απολαμβάνοντας τα οφέλη ενός καθίσματος που τους υποστηρίζει και ενός χώρου εργασίας που τους εμπνέει

ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ : Σχεδιάζουμε και εξελίσσουμε τα προϊόντα μας ώστε να είναι πάντα επίκαιρα αισθητικά και τεχνολογικά.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ : Χρησιμοποιούμε τα καταλληλότερα πιστοποιημένα υλικά και διαρκείς ελέγχους στην παραγωγή, που εξασφαλίζουν στα προϊόντα μας μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Οι άνθρωποι της εταιρίας εργάζονται ομαδικά, αξιοποιώντας ο καθένας τα ιδιαίτερες δεξιότητες του για την επίτευξη του σκοπού μας, μέσα από πνεύμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : Πελάτες, προμηθευτές , σύμβουλοι και εξωτερικοί συνεργάτες με σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης που «χτίστηκαν» με το πέρασμα των χρόνων, δυναμώνουν την εταιρία και την βοηθούν στο έργο της.  

GIS
NEWFORM
TUBAU


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η GlobalInteriorSystems ΙΚΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας και παραγωγής επίπλων γραφείου και καθισμάτων για διάφορες χρήσεις. Η διοίκηση της GlobalInteriorSystems ΙΚΕ δεσμεύεται να τηρεί τις συμφωνίες με τους πελάτες της, να φροντίζει για την αύξηση της ικανοποίησης τους, να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες σχετικές απαιτήσεις σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος και να επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Η GlobalInteriorSystems ΙΚΕ θέτει ως κύριο στόχο της την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες και τη συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια πελατοκεντρική προσέγγιση σε ότι αφορά τις κρίσιμες διεργασίες οι οποίες μετρούνται, αναλύονται και βελτιώνονται με γνώμονα την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

Για τους σκοπούς αυτούς η διοίκηση έχει εγκαταστήσει τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 στο οποίο βασίζεται η λειτουργία της εταιρείας. Το προσωπικό της εταιρείας είναι ενήμερο για την παρούσα Πολιτική και έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας του. Επιπρόσθετα, κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία ενθαρρύνεται να εντοπίζει τις όποιες δυσλειτουργίες αφορούν την εργασία του και να προτείνει ενέργειες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει τους αναγκαίους πόρους (τεχνογνωσία, υλικοτεχνική υποδομή, εκπαίδευση) για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Επιπλέον η διοίκηση της εταιρείας θεσπίζει και παρακολουθεί την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την ποιότητα και το περιβάλλον και ανασκοπεί συνεχώς την καταλληλότητα της παρούσας Πολιτικής, δεσμευόμενη για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης.

 

Σουλτάνα Παρπούλα – 19.10.2021

Διαχειρίστρια

 


Προμηθευτές