Συστήματα ηλεκτροδότησης γραφείων

New product

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ Electrification & Complements

Η βοήθεια που προσφέρουν τα συστήματα ηλεκτροδότησης γραφείων τείνει να γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία σε κάθε τύπο γραφείου. Τράπεζες συμβουλίου, σταθμοί εργασίας, γραφεία διευθυντικά, reception, όλα χρειάζονται κανάλια καλωδίωσης, ροζέτες, και οτιδήποτε άλλο για να μπορούν να τροφοδοτηθούν οι χρησιμοποιούμενες συσκευές.